Walking Track Open


Hi All, Just a reminder that our walking track is open for all in the area Also Mon – Thu from 7 – 8:30 the lights will be on also to faclilitate So get out of the house for a walk or run for some fresh air.
Remember to be mindfull of Covid restrictions that we have all become acustomed to.

John Farrell
Rúnaí
CLG Naomh Maighréide
This email and any associated attachments are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Any views or opinions presented are solely those of the author, and do not necessarily represent those of the Association. If you have received this email in error please notify the sender. Although the Association scans e-mail and attachments for viruses, it does not guarantee that either are virus-free and accepts no liability for any damage sustained as a result of viruses.
Tá an ríomhphost seo, chomh maith le ceangaltán ar bith a bhaineann leis, faoi rún agus baineann sé leis an duine nó leis an aonán a bhfuil an seoladh seo aige/aici, amháin. Baineann aon tuairim nó barúil a nochtar leis an údar amháin agus ní gá go mbeadh aon bhaint ag na tuairimí sin le tuairimí an Chumainn. Má fuair tú an ríomhphost seo trí bhotún, cuir an duine a chuir chugat é ar an eolas le do thoil. Cé go ndéanann an Cumann scanadh ar r-phoist agus ar cheangaltáin le haghaidh víreas, níl aon chinnteacht go bhfuil ceachtar acu saor ó víris. Ní ghlacann an Cumann le dliteanas ar bith i leith aon damáiste a eascraíonn as víris.

Previous St Margarets Movember 2020 - you ready to weapon up?
Next St Margarets Movember 2020 - you ready to weapon up? 2 days to go!

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *